fbpx ...

Πολιτική απορρήτου

1.Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του artist-shop.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το artist-shop.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του artist-shop.gr.

Το artist-shop.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

2.Απόρρητο Συναλλαγών

Είναι πολιτική μας να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το απόρρητο των πελατών μας και άλλων χρηστών της ιστοσελίδας μας. Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου μας για να λάβετε μια σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε ή διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στο artist-shop.gr είναι εμπιστευτικές και το artist-shop.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Το artist-shop.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που το artist-shop.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα artist-shop.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

3.Τι πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε;

Συλλέγουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης σε συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου μας. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που παρέχετε προκειμένου να παρέχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία ζητήσατε.

Είμαστε οι μοναδικοί κάτοχοι των πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Έχουμε πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που μας παρέχετε εθελοντικά. Δεν θα πουλήσουμε ή ενοικιάσουμε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που έχετε επιτρέψει και δεν θα τα κοινοποιήσουμε για άλλους σκοπούς. Εάν αυτή η πρακτική αλλάξει στο μέλλον, θα ενημερώσουμε αυτήν την πολιτική για να προσδιορίσουμε τα τρίτα μέρη και θα συμπεριλάβουμε τις πληροφορίες εξαίρεσης πελατών.

4.Ασφάλεια και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή. Όταν μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα επεξεργαστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τις ευθύνες μας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) – Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και άλλης σχετικής νομοθεσίας.

Εάν παρέχετε στοιχεία πληρωμής, δημιουργούμε οδηγίες πληρωμής και τις διαβιβάζουμε στον πάροχο πύλης πληρωμών με ασφαλή τρόπο. Δεν διατηρούμε τα στοιχεία πληρωμής σας.

Για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε τη σωστή χρήση των πληροφοριών, παρακολουθούμε και προσαρμόζουμε τις φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες μας για τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιοσδήποτε τρίτος προμηθευτής υπόκειται σε αυστηρούς συμβατικούς όρους για να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές ασφαλείας που έχουμε αυτήν τη στιγμή.

5.Πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Κάθε φορά που συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα διατηρούμε μόνο για περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών ή για όσο διάστημα έχουμε νόμιμο λόγο να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εξετάζουμε συνεχώς τα αρχεία δεδομένων που έχουμε και εάν μάθουμε ότι δεν έχουμε λάβει επαφή από εσάς, θα σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να συνεχίσετε να ακούτε από εμάς. Εάν δεν λάβουμε απάντηση, θα καταργήσουμε τα δεδομένα σας.

Εάν επιθυμείτε να καταργήσουμε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνήστε μαζί μας και θα τα καταργήσουμε.

6.Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του GDPR, έχετε δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρούμε. Στείλτε email στο  με αιτήματα σχετικά με οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματά σας.

-Το δικαίωμα ενημέρωσης. Σας ενημερώνουμε για το πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες σας στην Πολιτική απορρήτου μας.
-Το δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες έχουμε σχετικά με εσάς.
-Το δικαίωμα στην διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.
-Το δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την κατάργηση των προσωπικών σας στοιχείων.
-Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να αποκλείσετε ή να αποκλείσετε την επεξεργασία των πληροφοριών σας που διαχειριζόμαστε.
-Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων. Μπορείτε να μεταφέρετε ή να αντιγράψετε τις πληροφορίες σας από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε ένα άλλο, με ασφάλεια και ασφάλεια.
-Το δικαίωμα αντίρρησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στο πώς διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας επικοινωνώντας μαζί μας.
-Δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και το προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην είστε αντικείμενο απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Αν είστε ηλικίας κάτω των 15 ετών, πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Για το artist-shop.gr ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα artist-shop.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

7.Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 30 Ιουνίου 2021.